Paypal adaptive betalingen

Wij werken momenteel met Paypal Adaptive betalingen

Uitsluitend de volgende business flow wordt ondersteund door PayPal:

Betalingsflow crowdundnederland.nl

Plaatsen en doorlichten van Project
1.Het proces begint wanneer een project eigenaar een project plaatst op ons crowdfunding platform. Dit gebeurt door middel van een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenis, het uiteindelijke doel en de duur van de specifieke fondsenwerving.
2.Wij beoordelingen dan het project.
3.Als wij het project goedkeuren, worden de de PayPal-account gegevens verzamelt van de projecteigenaar via hun PayPal-Access account.

Als de geldstroom door middel van een geschakelde betaling is ingesteld , wordt als primaire ontvanger de project eigenaar ingesteld.Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste fondsen naar de ontvangende partij worden verzonden nadat de vooraf goedgekeurde transacties worden verzameld na de succesvolle voltooiing van een project.
4. Nadat de PayPal-accounts zijn ingesteld, kan het project van start door het tonen van de gegevens, tijd, en streefbedrag van het crowdfunding project op onze website.

Vooraf toegezegde bedragen
1.De investeerder kiest voor een project en klikt op de toezeggen knop.
2.De klant wordt dan doorgestuurd naar PayPal, waar zij instemmen met een eenmalige vooraf goedgekeurde betaling.
3.Nadat de klant akkoord is gegaan met de betaling, wordt deze doorgestuurd naar onze website en hun vooraf goedgekeurde bedrag wordt toegevoegd aan een lopende subtotaal van het project bedrag.

Na het succesvol afronden van een project worden alle toezeggingen verzameld naar het bewuste project

Aan het einde van een project zal onze website tevens controleren of het streefbedrag is bereikt (of overschreden).

Als het doel niet is bereikt, worden alle vooraf goedgekeurde transacties geannuleerd en zal er in geen geval geld van de Paypal rekening worden afgeschreven voor dit project.

Als het streefbedrag wel gehaald wordt, zal de website automatisch de vooraf goedgekeurde betalingen van de PayPal-account toewijzen aan de project eigenaar. Bij een geschakelde betaling worden de middelen eerst verplaatst naar het PayPal account van de project eigenaar, waarna een vooraf bepaalde deel van de provisies en kosten worden afgeschreven naar onze website (het secundaire account) van de rekening van de project eigenaar. Via dit parallel betalingssysteem model, worden de fondsen direct overgebracht naar zowel primaire als secundaire PayPal-accounts na het succes van het project.