Voordelen

Sinds de financiële crisis van de afgelopen jaren zijn financieringsvormen als bankkrediet, subsidies en oersoonlijke leningen moeilijker verkrijgbaar, of minder aantrekkelijk geworden, met name voor start-ups en MKB. Door de opkomst van online netwerken wordt op deze ontwikkeling ingesprongen door een nieuwe vorm van financiering: Crowdfunding.

Crowdfunding is gebaseerd op hetzelfde idee alscrowdsourcing en de open source beweging: bronnen van het collectief benutten, maar dan specifiek ten aanzien van financiering.

Door middel van crowdfunding kan een bedrijf of consument door een groot aantal kleine investeringen te ontvangen, in plaats van één of een paar grote investeringen, toch tot de gewenste financiering komen. En dat meestal tegen eigen, gunstige voorwaarden. Met die financiering kan dan een product of idee worden uitgewerkt, bijvoorbeeld.

Crowdfunding heeft bovendien als voordeel dat de investeerders meestal ook mensen zijn die echt interesse hebben in het idee of het product dat gefinancierd wordt. Door een kleine investering te doen worden deze mensen betrokken bij (de ontwikkeling van) het product of het idee. Crowdfunding gebeurt vaak via online platforms. Kickstarter.com, Sellaband, Tenpages en Crofun zijn goede voorbeelden van crowdfunding platforms.

Zoveel mensen, zoveel wensen. En daarom bestaat crowdfunding ook in meerdere vormen. De belangrijkste vier zijn:

  1. Crowdfunding via vrijwillige donaties. Hier staat meestal niets tegenover.
  2. Crowdfunding met beloning in natura. Denk hierbij aan het investeren in een product of een idee, en zodra het product of de dienst “live” gaat, zal de investeerder een exemplaar van het product ontvangen of gebruik van de dienst mogen maken, zonder extra kosten.
  3. Crowdfunding op krediet. Vergelijkbaar met de normale lening: zodra de afgesproken termijn is verlopen ontvangt de investeerder het afgesproken bedrag terug, met rente.
  4. Crowdfunding met aandelen e.d.. Vergelijkbaar met normale aandelen: zodra er rendement wordt gehaald kan de investeerder zijn vruchten plukken, bijvoorbeeld via aandelen, cash of opties.