Privacybeleid

Privacybeleid

Welkom op de website van crowfundnederland.nl, crowfundnederland.nl is een onafhankelijk crowdfundingplatform.

Via crowfundnederland.nl proberen ondernemers en particulieren door middel van crowdfunding hun idee of project te financieren.

Wie beheert de website en wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

De website wordt beheerd door ICT Solutions Zeeland, Grote maagdenstraat 51, 4524ER te Sluis.

ICT solutions Zeeland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt crowfundnederland.nl?

Gebruikersgegevens

crowfundnederland.nl verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aanmelden op de site als ‘Crowdfunder’ wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum en andere gegevens op te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door crowfundnederland.nl.

Bij het aanmelden op de site als ‘Ondernemer’ wordt u gevraagd om naast de voornoemde gegevens zoals de eventuele naam en het adres van uw bedrijf, het KvK (Kamer van Koophandel)- nummer aan te leveren.

Automatisch Gegenereerde Informatie

crowfundnederland.nl verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt crowfundnederland.nl informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door crowfundnederland.nl.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt crowfundnederland.nl uw gegevens?

crowfundnederland.nl verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer;
  • om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen (zoals het product of de dienst leveren of een lening terugbetalen);
  • om de identiteit van de Ondernemer te controleren;
  • om de toelatingsprocedure uit te voeren;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, project updates en enquêtes.

Het verstrekken van uw gegevens aan derden

crowfundnederland.nl zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer en om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen, verschaft crowfundnederland.nl de volgende gegevens van de Crowdfunder aan de Ondernemer: naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en eventuele opmerkingen die de crowdfunder ten aanzien van de investering heeft ingevoerd op de website.

Op welke wijze beschermt crowfundnederland.nl uw persoonlijke gegevens?

crowfundnederland.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die crowfundnederland.nl over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met crowfundnederland.nl via info@crowfundnederland.nl.nl. crowfundnederland.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar via de contactpagina.U zult dergelijke informatie dan niet meer van crowfundnederland.nl ontvangen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van crowfundnederland.nl?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. crowfundnederland.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. crowfundnederland.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van crowfundnederland.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.